Facultatea de Educație Fizică și Sport

Image

De ce facultatea noastră?

Având în vedere tendinţele și preocupările actuale referitoare la importanța educaţiei fizice şi sportului ca factor esenţial în dobândirea/redobândirea sănătăţii și în menținerea calității vieții, precum și importanța formării unei resursei umane de calitate care să lucreze în sistemul educațional, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport oferă studenţilor condiţii optime pentru pregătirea ca viitori specialiști care dispun de competențe în domenii deosebit de atractive: Educaţie fizică şi sport, Kinetoterapie și Științe ale educației.

Proiect ROSE

Obiectivele de dezvoltare ale ROSE sunt îmbunătăţirea tranziţiei de la liceu la învăţământul terţiar şi creşterea gradului de retenţie în primul an de studii universitare, în instituţiile finanţate în cadrul proiectului.

Image

ROSE – „Sport Summer University – SUS”

Facultatea de Educație Fizică și Sport, din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, este beneficiara finanțării sub-proiectului „Sport Summer University – SUS”, Acord de grant nr. 318/SGU/PV/III/18.06.2020, în cadrul Proiectului privind învățământul Secundar ROSE, Schema de Granturi – Programe de vară de tip punte (SGCU – PV).

Proiectul privind Învăţământul Secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE), este finanţat conform Acordului de împrumut nr. 8481-RO semnat între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, ratificat prin Legea nr. 234/2015, şi implementat de către Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă.
 
Image

WARM UP

„LET'S WARM UP THE CLIMATE FOR SPORT” (Acronim Warm UP) este un proiect international de cooperare în domeniul sportului, în cadrul Programul Erasmus+: Sport, Youth and EU Aid Volunteers).

Proiectul este coordonat de EquiS - Equilibri Sostenible, Barcelona, Catalunya, Spain (www.equilibrisostenible.eu/projects.html .

Universitatea „Dunărea de Jos”, prin Facultatea de Educație și Sport, colaborează la implementarea proiectului, alături de celelalte organizații europene partenere, anume Darko Athletics Team (Bulgaria), International Olimpic Truce Center (Grecia).

Image

LET'S CYCLE AT THE BLACK SEA

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi organizează, în cadrul Programului Operaţional Comun “Bazinul Mării Negre” 2014 – 2020, prin proiectul LET'S CYCLE AT THE BLACK SEA, un program de formare intitulat “Formare Antreprenorială” (Entrepreneurial Training) şi un program de mentorat intitulat “Mentorat Antreprenorial” (Entrepreneurial Mentoring).

Cele două programe sunt oferite persoanelor-potenţiali atreprenori în domeniul turismului şi culturii, cu accent pe Cicloturism şi Artizanat.

Image
Image
Image
Image
Image

Contact

Adresa: Str. Gării, nr. 63-65, Galați, 800003
Telefon: 0336 130 171 
Fax: 0236 413 230 
E-mail: secretariat.fefs@ugal.rogtalaghir@ugal.ro
Coordonate GPS: 45.447579, 28.053333