Vizitatori

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterAstazi68
mod_vvisit_counterLuna curenta3339
mod_vvisit_counterLuna trecuta4095
mod_vvisit_counterTotal615709

We have: 30 guests online
Ip-ul tau: 54.80.183.100
 , 
Astazi: Mai 25, 2018

Facultatea de Educatie Fizica si Sport Galati

Pagina de actualitate

 

SESIUNEA  DE  COMUNICĂRI

 ŞTIINŢIFICE  STUDENŢEŞTI 

 

CU  PARTICIPARE  INTERNAŢIONALĂ

PERFORMANŢĂ ÎN EDUCAŢIE, SPORT ŞI KINETOTERAPIE”

EDIŢIA  A XIII-A

25 MAI 2018, GALAŢI

 

PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE

9 30 – 10 00 Cuvânt de deschidere – Corp A, sala A001,

1000 - 1230 Comunicări în plen pe secţiuni:

          1. EDUCAŢIE FIZICĂ, SPORT ŞI MANAGEMENT –  Corp A, sala   A001

          2. KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ  - Corp A,sala  A011

1000 - 1230 Prezentare postere pe secţiuni:

1.    EDUCAŢIE FIZICĂ, SPORT ŞI MANAGEMENT

2.    KINETOTERAPIE  ŞI MOTRICITATE  SPECIALĂ

1300 -  Festivitatea de premiere.

 

1400 -  Închiderea oficială a sesiunii de comunicări ştiinţifice studenţeşti.

 

 

 

 

FINALIZARE STUDII UNIVESITARE

 

 

Înscrieri examen finalizare studii

licenţă/disertaţie

Sesiunea Iulie 2018

 

25 – 27 iunie 2018

 

        Absolvenţii se vor putea înscrie (la secretariatul Facultăţii) în vederea susţinerii examenului de licenţă/disertaţie, sesiunea Iulie 2018, având asupra lor următoarele documente:

fişa de înscriere (se ridică de la secretariatul Facultăţii);

- fişa de lichidare din care să rezulte ca absolventul nu are datorii către serviciile Universităţii ( acestea se vor ridica de la secretariatul Facultăţii şi se vor completa acolo unde este cazul);

lucrarea de licenţă/disertaţie în forma finală semnată de îndrumator;

2 fotografii ¾ color tip buletin (pentru diplomă);

chitanţă în valoare de 600 lei pentru absolvenţii  promoţiilor vechi;

  Este declarat ABSOLVENT, studentul care a acumulat 180 de credite (licenţă)/120 de credite (master), cel care şi-a îndeplinit integral obligaţiile prevăzute în planul de învăţământ al promoţiei din care face parte.

Susţinerea examenului de licenţă/disertaţie

Sesiunea Iulie 2018

Licenţă

Kinetoterapie şi motricitate specială 1.07.2018 – ora 8. 30, sala A 009

Educaţie fizică şi sportivă (2 – 3 iulie) 2.07.2018, ora 8, sala A 011

3.07.2018, ora 8, sala A 011

 

Master

·                  Kinetoterapie la domiciliu

1.07.2018, ora 11.30, sala A 009

·                  Educaţie fizică şcolară şi management sportiv

4.07.2018, ora 10, sala A 002

 

Susţinerea examenului de licenţă/disertaţie, sesiunea Iulie 2018

Licenţă

·     Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (2 – 3 iulie 2018)

- Proba 1 (Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate, proba scrisă:

2.07.2018, ora 9, sala A 111

Proba 2 (Susţinerea lucrării de licenţă, probă orală)

2.07.2018, începând cu orele 12 – 13, sala A 102

3.07.2018, începând cu orele 12 – 13, sala A 102

Master

·                 Management educaţional – susţinere proiect

2.07.2018 – ora 10, sala A 109

3.07.2017 – ora 10, sala A 109

 

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie

INTRODUCERE

Art. 1

Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, Ordinului nr. 3952 din 03/05/2012 pentru reglementarea unor măsuri privind finalizarea studiilor în învăţământul superior pentru situaţiile prevăzute la art. 361 alin. (4) şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5643 din 12/12/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, precum şi cu prevederile Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din GalaŢi.

 

Art. 2

Prezentul regulament se aplică începând cu promoţia anului universitar 2017-2018, precum şi absolvenţilor promoţiilor anterioare care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor până la intrarea sa în vigoare. 

 

Art. 3

Examenele de finalizare a studiilor în învăţământul superior - examene de licenţă, diplomă şi disertaţie - se organizează şi se desfăşoară potrivit prevederilor legale în vigoare şi regulamentului propriu aprobat de Senatul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi. 

 

Art. 4

Examenele de finalizare a studiilor se pot organiza în 3 sesiuni, în perioadele stabilite de Senatul universităţii, din care două sesiuni în anul universitar curent şi o sesiune în luna februarie a anului universitar următor.

 

Art. 5

Programele de studii organizate în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, se finalizează astfel: 

a) pentru ciclul I de studii universitare - studiile universitare de licenţă/diplomă se încheie cu examen de licenţă sau cu examen de diplomă pentru învăţământul din domeniul ştiinţelor inginereşti; 

b) pentru ciclul II de studii universitare - studiile universitare de master se încheie cu examen de disertaţie. 

 

Art. 6

(1) Programele de studii universitare organizate în baza Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru absolvenţii care au beneficiat de prelungire de studii, se finalizează cu: 

a) examen de licenţă/diplomă, pentru studiile din  învăţământul universitar de lungă durată; 

b) examen de absolvire, pentru studiile din  învăţământul universitar de scurtă durată. 

(2) Instituţiile de învăţământ superior acreditate, care organizează şi desfăşoară examene de finalizare a studiilor organizate în baza Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăd, în regulamentul propriu, un capitol distinct privind organizarea şi desfăşurarea acestor examene, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 

Art. 7

(1) În situaţiile prevăzute de Legea nr. 60/2000 privind dreptul absolvenţilor învăţământului superior particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate, susţinerea examenului de licenţă/diplomă este condiţionată de promovarea de către absolvenţi a unui examen de selecţie.

(2) Examenul de selecţie se organizează şi se desfăşoară în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în care se va susţine ulterior şi examenul de licenţă/diplomă.

(3) Examenul de selecţie promovat este recunoscut în toate sesiunile ulterioare de examene de licenţă/diplomă, dar numai în cadrul instituţiei la care a fost susţinut şi promovat.

(4) Instituţiile de învăţământ superior acreditate care organizează şi desfăşoară examenul de selecţie prevăd, în regulamentul propriu, un capitol distinct privind organizarea şi desfăşurarea examenului de selecţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
 

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ/DIPLOMĂ

Art. 8

(1) Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi organizează şi desfăşoară examen de licenţă/diplomă pentru absolvenŢii proprii la:

a. programe de studii universitare de licenţă/specializări acreditate în condiţiile legii;

b. programe de studii universitare de licenţă/specializări autorizate să funcţioneze provizoriu, pentru care are programe de studii universitare de licenţă/specializări acreditate în acelaşi domeniu de licenţă.

(2) Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi poate organiza examen de licenţă/diplomă pentru absolvenţii altor instituţii de învăţământ acreditate sau autorizate provizoriu la programe de studii universitare de licenţă care există în structura universităŢii, în condiţiile prevăzute la alin. (1), cu respectarea regulamentului propriu.

(3) În situaţia în care, la nivel naţional, într-un domeniu de licenţă există numai programe de studii/specializări autorizate să funcţioneze provizoriu, absolvenţii acestor programe de studii/specializări vor susţine examenul de finalizare a studiilor la programe de studii/specializări acreditate similare, stabilite de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior. 

(4) În cazul programelor de studii/specializărilor lichidate, la care mai există absolvenţi care nu au susţinut sau nu au promovat examenele de finalizare a studiilor şi pentru care, la nivel naţional, în domeniul respectiv de licenţă, există numai programe de studii/specializări autorizate să funcţioneze provizoriu, examenul de licenţă/diplomă se susţine la instituţii de învăţământ superior acreditate care au programe de studii universitare de licenţă/specializări acreditate similare, stabilite de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.

 

Art. 9

Pentru un program de studii universitare/specializare, examenul de licenţă/diplomă se organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi absolvenţii, indiferent de forma de învăţământ parcursă sau de instituţia de învăţământ superior absolvită.

 

Art. 10

(1) Pot susţine examen de licenţă/diplomă:

a) absolvenţii de învăţământ superior ai programelor de studii/specializărilor acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu existente, lichidate sau intrate în lichidare;

b) absolvenţii care au promovat examenul de selecţie.

(2) Absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior acreditate se pot înscrie şi pot susţine examenul de licenţă/diplomă la o altă instituţie de învăţământ superior acreditată, cu aprobarea senatelor universitare ale celor două instituţii de învăţământ superior, după avizul consiliilor de administraţie.

(3) Absolvenţii care provin din instituţii de învăţământ superior autorizate provizoriu susţin examenul de licenţă/diplomă în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, în baza unui protocol încheiat între cele două instituţii de învăţământ superior, cu aprobarea senatelor universitare, după avizul consiliilor de administraţie.

 

Art. 11

(1) Înscrierea absolvenţilor proprii pentru examenul de licenţă/diplomă se realizează de către Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi;

(2) Absolvenţii care provin din instituţii de învăţământ superior autorizate provizoriu se înscriu pentru examenul de licenţă/diplomă la instituţia de învăţământ superior în care au urmat studiile, în baza protocolului încheiat între cele două instituţii de învăţământ superior, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3) Absolvenţii programelor de studii universitare de licenţă/specializărilor menţionate la art. 7 se înscriu şi susţin examenul de licenţă/diplomă la instituţia de învăţământ superior în cadrul căreia au promovat examenul de selecţie.

 

Art. 12

(1) Candidaţii la examenul de licenţă/diplomă prezintă, la înscriere, un certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de universitate sau de către o altă instituţie specializată, naţională ori internaţională, recunoscută.

(2) Examenele de licenţă/diplomă se desfăşoară în spaţiile pe care universitatea are dreptul să le utilizeze. 

(3) Înscrierea candidaţilor pentru examenul de licenţă/diplomă se face cu cel puţin 10 zile înainte de începerea examenului, fie individual, fie de către instituţia de învăţământ superior în care au urmat studiile, în baza protocolului dintre aceste instituţii şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(4) Din componenţa dosarului de examen, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016, privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, acestea fiind înlocuite  cu certificarea conformităţii cu originalul de către persoana care are atribuţii desemnate în acest sens.

 

Art. 13

Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a studiilor în sesiunile programate pentru promoţia curentă, respectiv sesiunea iunie-iulie, sesiunea septembrie şi sesiunea februarie. În toate sesiunile se aplică aceeaşi Metodologie elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi acelaşi Regulament, iar comisiile de examen au aceeaşi componenţă.

 

Art. 14

(1) Examenul de licenţă/diplomă constă din două probe, după cum urmează:

a) proba 1: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;

b) proba 2: prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă.

(2) Probele menţionate la alin. (1) pentru examenul de licenţă/diplomă se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei/comisiilor de examen specifice fiecărei probe, şi a examinatului.

(3) Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă sunt publice.

(4) Tematica şi bibliografia se publică pe site-ul facultăţii organizatoare.

(5) În învăţământul superior medico-farmaceutic uman, prima probă din cadrul examenului de licenţă se constituie dintr-o componentă naţională şi, după caz, dintr-o componentă specifică. Componenta naţională va fi sub formă de lucrare scrisă din tematica şi din bibliografia anunţate de către comisia de organizare, care va fi formată din specialişti desemnaţi de conducerile universităţilor de medicină şi farmacie acreditate. 

(6) Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate pentru absolvenţii promoţiei 2018 se poate realiza prin cel puţin una dintre următoarele: probă scrisă, probă orală, probă practică. Modalitatea efectivă se aprobă de Senatul Universităţii „Dunărea de Jos”, după avizul Consiliului de administraţie, la propunerea consiliilor facultăţilor. 

 

Art. 15

(1) Media de promovare a examenului de licenţă/diplomă trebuie să fie cel puţin 6,00.

(2) Nota de promovare trebuie să fie cel puţin 5,00 la fiecare probă.

(3) Media fiecărei probe, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate exclusiv de către membrii comisiei de examen, se determină cu două zecimale, fără rotunjire. 

(4) Media examenului de licenţă/diplomă se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, exclusiv în baza mediei probelor. 

(5) Notele acordate de membrii comisiei de examen sunt numere întregi, de la 1 la 10.

(6) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de licenţă/diplomă nu este publică.

(7) Rezultatele obţinute la probele orale, de aptitudini sportive sau artistice nu pot fi contestate.

(8) Rezultatele fiecărei probe se comunică prin afişare, în termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii acesteia, la avizierul facultăţii organizatoare şi pe pagina web.

 

Art. 16

(1) Comisiile de examen se stabilesc pe programe de studii/specializări, prin decizie a rectorului, la propunerea consiliilor departamentelor şi a consiliilor facultăţilor, şi cu aprobarea Consiliului de administraţie. 

(2) Componenţa comisiilor pentru examenele de licenţă/diplomă şi a comisiilor pentru soluţionarea contestaţiilor, precum şi numărul membrilor acestora nu se modifică pe durata examenelor de finalizare a studiilor şi se publică pe site-urile facultăţilor. 

(3) Conducerea universităţii şi comisiile de examen poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor. 

(4) Fiecare comisie este alcătuită din minimum patru membri şi un secretar. Unul dintre membri este preşedintele comisiei.

(5) Preşedintele comisiei de examen de licenţă/diplomă trebuie să aibă gradul didactic de profesor universitar sau de conferenţiar universitar. 

(6) Membrii comisiei de examen de licenţă/diplomă trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor şi gradul didactic de lector universitar/şef de lucrări, conferenţiar universitar sau profesor universitar. 

(7) Secretarul comisiei de examen de licenţă/diplomă trebuie să aibă cel puţin gradul didactic de asistent universitar şi are numai atribuţii de administrare a documentelor. 

(8) Membrii comisiei de examen de licenţă/diplomă şi secretarul acesteia  nu se pot afla, în raport cu cei evaluaţi sau între ei, în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv. 

(9) Pentru acoperirea costurilor aferente organizării examenelor de licenţă/diplomă, în cazul absolvenţilor proveniţi din alte instituţii de învăţământ superior, universitatea încheie un protocol cu instituţia de învăţământ superior autorizată provizoriu, cu aprobarea senatelor universitare, după avizul consiliilor de administraţie. 

(10) Membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor, precum şi personalul didactic auxiliar implicat sunt remuneraţi pentru această activitate exclusiv de instituţia organizatoare. 

(11) Universitatea informează candidaţii despre perioadele de examene de licenţă/diplomă, condiţiile şi perioadele de înscriere, tematica, bibliografia, programele, accesul la biblioteci, cursurile de pregătire etc., prin afişare la sediile facultăţilor şi pe pagina sa de web.

 

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE

Art. 17

Programele de studii universitare de master, organizate în baza Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se finalizează cu examen de disertaţie.

 

Art. 18

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi organizează şi desfăşoară examen de disertaţie numai pentru absolvenţii proprii, din promoţia curentă şi din promoţiile anterioare, atât de la studiile universitare de master, cât şi de la studiile postuniversitare de master organizate în baza Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 19

Pentru un program de studii universitare de masterat examenul de disertaţie se organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi absolvenţii, indiferent de forma de învăţământ parcursă.

 

Art. 20

(1) Examenele de disertaţie se desfăşoară la sediul facultăţii. 

(2) Înscrierea candidaţilor pentru examenul de disertaţie se face individual, cu cel puţin 10 zile înainte de începerea examenului.

(3) Candidaţii sunt informaţi despre perioadele de examene de finalizare a studiilor, condiţiile şi perioadele de înscriere, tematica, bibliografia, programele, accesul la biblioteci, cursurile de pregătire etc., prin afişare la sediile facultăţilor şi pe paginile web ale acestora.

 

Art. 21

(1) Examenul de disertaţie constă în prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie.

(2) Susţinerea lucrării de disertaţie este publică şi se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului.

(3) Media de promovare a examenului de disertaţie trebuie să fie cel puţin 6,00.

(4) Media examenului de disertaţie se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, exclusiv pe baza notelor acordate de către membrii comisiei de examen. 

(5) Notele acordate de membrii comisiei de examen sunt numere întregi, de la 1 la 10.

(6) Deliberarea comisiilor, cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de disertaţie, nu este publică.

(7) Rezultatele se comunică prin afişare, în termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii acesteia, la avizierul facultăţii organizatoare şi pe pagina web.

 

Art. 22

(1) Comisiile de examen se stabilesc pe programe de masterat, prin decizie a rectorului, la propunerea consiliilor departamentelor şi a consiliilor facultăţilor, cu aprobarea Consiliului de administraţie. 

(2) Componenţa comisiilor pentru examenele de de disertaţie şi a comisiilor pentru soluţionarea contestaţiilor, precum şi numărul membrilor acestora nu se modifică pe durata examenelor de finalizare a studiilor şi se publică pe site-urile facultăţilor. 

(3) Conducerea universităţii şi comisiile de examen poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor. 

(4) Fiecare comisie este alcătuită din minimum patru membri şi un secretar. Unul dintre membri este preşedintele comisiei.

(5) Preşedintele comisiei de examen de disertaţie trebuie să aibă gradul didactic de profesor universitar sau de conferenţiar universitar. 

(6) Membrii comisiei de examen de disertaţie trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor şi gradul didactic de lector universitar/şef de lucrări, conferenţiar universitar sau profesor universitar. 

(7) Secretarul comisiei de examen de disertaţie trebuie să aibă cel puţin gradul didactic de asistent universitar şi are numai atribuţii de administrare a documentelor. 

(8) Membrii comisiei de examen de disertaţie şi secretarul acesteia nu se pot afla, în raport cu cei evaluaţi sau între ei, în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv. 

 

Art. 23

Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a studiilor în sesiunile programate pentru promoţia curentă, respectiv sesiunea iunie-iulie, sesiunea septembrie şi sesiunea februarie. În toate sesiunile se aplică aceeaşi Metodologie elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi acelaşi Regulament, iar comisiile de examen au aceeaşi componenţă.

 

ORGANIZAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR PENTRU ABSOLVENŢII ALTOR INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR 

Art. 24

(1) Universitatea poate organiza examen de licenţă/diplomă pentru absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior acreditate sau autorizate provizoriu, la programe de studii universitare de licenţă care există în structura universităţii, cu respectarea prevederilor legale. 

(2) Absolvenţii programelor de studii/specializărilor autorizate provizoriu sau acreditate lichidate, care nu mai funcţionează la nivel naţional şi care nu au susţinut sau nu au promovat examenele de finalizare a studiilor, pot susţine examenul de licenţă/diplomă la instituţii de învăţământ superior acreditate care au programe de studii universitare de licenţă/specializări acreditate similare, stabilite de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior. 

 

Art. 25

(1) Absolvenţii care provin din instituţii de învăţământ superior autorizate provizoriu susţin examenul de licenţă/diplomă în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, în baza unui protocol încheiat între cele două instituţii de învăţământ superior, cu aprobarea senatelor universitare, după avizul consiliilor de administraţie.

(2) Înscrierea absolvenţilor pentru examenul de licenţă/diplomă se realizează de către instituţia de învăţământ superior în care au urmat studiile, în baza protocolului încheiat între cele două instituţii de învăţământ superior, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 

Art. 26

(1) În situaţiile prevăzute de Legea nr. 60/2000 privind dreptul absolvenţilor învăţământului superior particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate, susţinerea examenului de licenţă/diplomă este condiţionată de promovarea, de către absolvenţi, a unui examen de selecţie.

(2) Examenul de selecţie se organizează şi se desfăşoară în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în care se va susţine, ulterior, şi examenul de licenţă/diplomă.

(3) Examenul de selecţie promovat este recunoscut în toate sesiunile ulterioare de examene de licenţă/diplomă, dar numai în cadrul instituţiei la care a fost susţinut şi promovat.

(4) Pentru situaţiile prevăzute la art. 361 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.952/2012 pentru reglementarea unor măsuri privind finalizarea studiilor în învăţământul superior pentru situaţiile prevăzute la art. 361 alin. (4) şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

 

Art. 27

(1) Costurile pentru examenul de selecţie vor fi suportate integral de către instituţia de la care provin absolvenţii. 

(2) Studenţii cu taxă, de la specializările autorizate provizoriu, care susţin examenul de finalizare a studiilor în alt centru universitar, vor suporta cheltuielile generate de susţinerea acestui examen, conform legii. 

 

COMUNICAREA REZULTATELOR ŞI CONTESTAŢIILE

Art. 28

(1) Rezultatul fiecărei probe se comunică prin afişare la sediul facultăţii şi pe pagina web a acesteia, în termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii . 

(2) Contestaţiile privind rezultatele unei probe se depun la secretariatele facultăţilor în termen de cel mult 24 de ore de la comunicarea/afişarea acestora şi se rezolvă în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor, de către comisia de analiză şi soluţionare a contestaţiilor.

(3) Comisiile pentru soluţionarea contestaţiilor se stabilesc pe programe de studii, prin decizie a rectorului, la propunerea Consiliului facultăţii.

(4) Membrii comisiei de analiză şi soluţionare a contestaţiilor nu se pot afla, în raport cu cei examinaţi sau între ei, în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv.

(5) Componenţa comisiilor pentru soluţionarea contestaţiilor se publică pe site-ul facultăţii. 

(6) Deciziile comisiilor de analiză şi soluţionare a contestaţiilor sunt definitive.

(7) Rezultatele obţinute la probele orale, de aptitudini sportive sau artistice nu pot fi contestate.

 

Art. 29

(1) În cazul nepromovării examenelor de finalizare a studiilor, acestea pot fi susţinute într-o sesiune ulterioară, cu suportarea, de către candidat, a cheltuielilor aferente. Examenul de finalizare a studiilor la care absolventul nu s-a prezentat sau pe care nu l-a promovat în sesiunea de vară, cu promoţia căreia îi aparţine, poate fi repetat în sesiunile din septembrie şi februarie, fără suportarea cheltuielilor aferente.

 

DIPLOMELE. ADEVERINŢELE

Art. 30

Diplomele pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor la programul de studii/specializarea absolvit(ă) se eliberează de către universitate, în termen de cel mult 12 luni de la data promovării.

 

Art. 31

(1) Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire a studiilor.

(2) Adeverinţa de absolvire a studiilor conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma şi este necesar să conţină funcţia, numele, prenumele şi semnătura persoanelor responsabile din universitate, precum şi următoarele informaţii:

a) domeniul de studii universitare;

b) programul de studii/specializarea;

c) perioada de studii;

d) media de finalizare a studiilor;

e) statutul de acreditare/autorizare provizorie, forma de învăţământ, limba de predare, locaţia geografică, numărul de credite şi actul normativ care le stabileşte (hotărâre a Guvernului, ordin al ministrului, după caz).

(3) În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează procedurile legale privind eliberarea duplicatelor actelor de studii.

(4) Absolvenţii care nu promovează examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, un certificat de studii universitare eliberat de instituţia de învăţământ superior absolvită, care va cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (2), cu excepţia lit. d), care se va înlocui cu mediile de promovare a anilor de studii.

(5) Atunci când se dovedeşte că un certificat sau o diplomă de studii s-a obţinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară, Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un certificat sau o diplomă de studii (art. 146 LEN).
   

DISPOZIŢII FINALE

Art. 32

Prezentul regulament se aplică începând cu sesiunile de examene de finalizare a studiilor aferente promoţiei anului universitar 2017-2018.

 

Art. 33

(1) Conducerile facultăţilor vor lua măsuri pentru asigurarea originalităţii conţinutului lucrărilor ce urmează a fi susţinute, precum şi prevederi exprese privind interzicerea comercializării de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării, de către cumpărător, a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă sau de disertaţie.

(2) Îndrumătorii lucrărilor de licenţă, de diplomă, de disertaţie şi de doctorat răspund în solidar cu autorii acestora de asigurarea originalităţii conţinutului acestora (art. 143, alin (4) LEN).

(3) Lucrările de licenţă/diplomă/disertaţie vor fi legate tip carte, cu şină/spiră/arc.

 

Art. 34

Conducerile facultăţilor răspund de aplicarea corectă a OMENCS nr. 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, a Ordinului nr. 5643/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, precum şi a prevederilor prezentului regulament.


Aprobat în şedinţa de Senat din data de 7 martie 2018.

 

 

 

 

ANUNȚ IPORTANT

Metodologiea privind organizarea și desfășurerea Programului Național "Tabere Studențești" 2018 precum și formularul de înscriere sunt disponibile în sectiunea STUDENȚI

 

 

 

 ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR

 

Conform Metodologiei de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în anul universitar 2017-2018, bursa de performaţă se  acordă la cererea studenților, începând cu anul al doilea de studii, în urma recunoașterii performanțelor.

Comisia de acordare a burselor atribuie bursele de performanță prin concurs, în funcție de criteriile specifice, aprobate de Consiliul facultății.

Nr. burse de performanta pe facultate  - 2

 Dosarele se depun la secretariatul facultăţii.

Termen depunere dosare: 20.03.2018

 

 

CALENDAR

depunere dosare în vederea obţinerii unei burse sociale/sociale medicale pentru

semestrul II, an universitar 2017/2018

 13.03.2018 – 20.03.2018  depunere dosare la Secretariatul facultatii;

Salariul minim brut pe ţara, garantat în plată lunar pe anul 2018 conform HG nr. 846/2017, este 1.900 lei, începând cu 1 ianuarie 2018.

Se vor depune adeverinţe de venit pentru lunile decembrie 2017, ianuarie şi februarie 2018.

Acte necesare:

- cerere  - tip (se ridica de la secretariatul facultăţii)

- adeverinţă de elev/student, pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;

- copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de-un părinte sau de ambii, la care se adaugă talonul de pensie de urmaş;

- copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, însoţită de aveverinţă /cupon privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia;

- adeverinţă cu venitul realizat de fiecare membru din familie (decembrie 2017, ianuarie şi februarie 2018);

- adeverinţă de şomaj şi/sau ajutor social;

- declaraţie notarială pe propria răspundere a solicitantului bursei că nu beneficiază de alte venituri, în afara celor declarate, sau că părinţii studentului nu lucrează şi nu domiciliază în străinătate;

- ultimul talon de pensie, în cazul în care părinţii sunt pensionari;

- adeverinţă de la Administraţia Financiară din care să reaisă că nu există alte surse de venit, la nivelul familiei;

- adeverintă de la Primarie cu veniturile agricole conform Codului Fiscal, dacă există;

- adeverinţă şi declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de bursă de la alta instituţie de învăţământ superior, dacă este cazul( pentru alte informaţii a se citi Metodologia de acordare a burselor afişată la avizierul Facultăţii).

 

Pentru studenţii cu vârsta între 26 şi 35 ani, venitul lunar mediu net se va calcula ţinând cont doar de veniturile personale şi de veniturile persoanelor pe care le au în grijă;

Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani.

 

BURSE SOCIALE, SEMESTRUL II, ANUL UNIVERSITAR 2017/2018

 

(1) Beneficiarii burselor sociale sunt:

 a) Studenţii orfani de unul sau de ambii părinţi, respectiv cei pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul, şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;

 b) Studenţii bolnavi de TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, cei care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular şi cu oricare altă boală cronică pe care Senatul universitar o poate lua în considerare;

c) Studenţii a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie;

 

Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului

 

(1) Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, luând în calcul veniturile părinţilor şi ale copiilor aflaţi în grija lor, respectiv al membrilor familiei aflate în grija studentului - soţie, copii - dacă este cazul, luând în calcul:

a) veniturile salariale şi asimilate acestora, potrivit prevederilor Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

b) pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadraţi în gradul I de invaliditate, precum şi pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau din fondurile de pensii facultative şi indiferent de tipul acestora, în conformitate cu Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) veniturile obţinute din activităţi agricole conform prevederilor Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

d) alocaţiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) alocaţiile de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f) veniturile obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

g) ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav;

h) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;

i) drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus, studenţii şi elevii unităţilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională şi persoanele civile, precum şi cele ale gradaţilor şi soldaţilor concentraţi sau mobilizaţi;

j) orice venituri realizate din activităţile economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în sensul OUG nr. 44/2008 aprobată de Legea 182/2016;

k) orice venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;

l) dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se realizează prin raportarea acestora la 12.

(2) Pentru studenţii cu vârsta între 26 şi 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestora se va calcula ţinând cont doar de veniturile personale şi de veniturile persoanelor pe care le au în grijă, precum copii, soţie etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

În vederea acordării burselor sociale, studenţii trebuie să depună următoarele documente justificative pe baza cărora se realizează încadrarea în unul dintre tipurile de burse oferite:

 

a) înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale. În cazul în care niciunul dintre părinţi nu obţine venituri, aceştia depun o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens, însoţită de documentele care atestă acest lucru.

b) pentru situaţiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situaţia exactă a familiei acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinţii studentului lucrează sau domiciliază în străinătate.

c) copii după certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinţilor, dacă este cazul.

d) certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluţia şi tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul şi care se regăseşte în lista de la art. 30, alin. (1), lit. b).

 

 

Actele medicale se vizează de Cabinetul medical studenţesc.

 

 

ORARUL PENTRU SEMESTRUL II ESTE DISPONIBIL ÎN SECŢIUNEA STUDENŢI / ORARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMITERE

 

 

Probe de concurs (video)

 

Parcurs aplicativ fete

 

Parcurs aplicativ băieţi

 

Săritura în lungime de pe loc

 

Alergare de viteză 50m

 

 

 

Detalii privind probele si transformarea performanţelor în note se găsesc în sectiunea Admitere / Licenţă / Probe şi baremuri

Ultima actualizare (Marţi, 22 Mai 2018 11:06)