Vizitatori

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterAstazi136
mod_vvisit_counterLuna curenta10247
mod_vvisit_counterLuna trecuta4951
mod_vvisit_counterTotal120165

We have: 1 guests, 1 bots online
Ip-ul tau: 54.205.95.9
 , 
Astazi: Apr 17, 2014

Facultatea de Educatie Fizica si Sport Galati

By Plimun Web Design

Teste grila pentru admitere

 
 
 
TESTE GRILĂ PENTRU ADMITERE LA
FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
BIOLOGIE CLASA A XI-A
 
  
                                                                      Realizat de:
                                                                          LECTOR UNIV. DR.
                                                                            MARINESCU RODICA
 
 
 Pentru fiecare întrebare există o singura variantă de răspuns corect din cele 5 răspunsuri oferite
(spor la lucru)
 
 
1.     Care dintre următoarele segmente nu face parte din membrul superior:
a. centura scapulară
b. braţ
c. antebraţ
d. coapsa
e. mâna
 
2.     Care sunt cele trei axe ale corpului:
a. longitudinal, transversal şi sagital
b. superior, inferior şi stâng
c. cranial, caudal şi superior
d. vertical, caudal şi cranial
e. anterior, posterior şi inferior
 
3.     Care afirmaţie nu este corectă:
a. axul transversal este orizontal
b. planul transversal împarte corpul într-o parte superioară şi una inferioară
c. planul transversal împarte corpul într-o parte cranială şi una caudală
d. planul sagital împarte corpul într-o parte stângă şi una dreaptă
e. axul sagital este orizontal
 
4.     Care dintre următoarele elemente nu face parte din encefal:
a. măduva spinării
b. trunchiul cerebral
c. cerebelul
d. diencefalul
e. emisferele cerebrale
 
5.Trunchiul cerebral este format din:
a. talamus, epitalamus, metatalamus şi diencefal
b. talamus, epitalamus, diencefal şi hipotalamus
c. bulb rahidian, puntea lui Varolio şi mezencefal
d. sistem nervos central şi periferic
e. talamus, epitalamus, metatalamus şi hipotalamus
 
6.     Din punct de vedere funcţional nervii sunt:
a. centrali şi periferici
b. senzitivi, motori şi micşti
c. cranieni şi spinali
d. cerebeloşi şi spinali
e. bulbari şi spinali
 
7.     Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la neuronii senzitivi nu este adevărată:
a. determină contracţia musculaturii scheletice
b. trimit impulsuri de la receptorii specifici pentru sensibilitatea exteroceptivă
c. trimit impulsuri de la receptorii specifici pentru sensibilitatea proprioceptivă
d. trimit impulsuri de la receptorii specifici pentru sensibilitatea visceroceptivă
e. sunt neuronii pseudounipolari din ganglionii spinali
 
8.     Influxul nervos circulă:
a. centripet prin dendrite şi centrifug prin axon
b. centripet prin dendrite şi prin axon
c. centrifug prin dendrite şi centripet prin axon
d. centrifug prin dendrite şi prin axon
e. numai prin axon
 
9.     In repaus, membrana celulară este:
a. pozitivă la exterior şi negativă la interior
b. negativă la exterior
c. pozitivă la interior
d. negativă la exterior şi pozitivă la interior
e. nepolarizată
 
10. Care afirmaţie referitoare la depolarizare nu este corectă:
a. este inversarea stării de polarizare electrică
b. se datorează creşterii permeabilităţii membranei pentru ionii de Na
c. pătrunderea Na modifică dispunerea sarcinilor electrice
d. prin creşterea permeabilităţii membranei, Na este expulzat în afara celulei
e. depolarizarea se produce la locul acţiunii stimulului
 
 
11.                         Placa motorie este o sinapsă:
a.      neuromusculară
b.     axo-somatică
c.     axo-dendritică
d.     neuro-dendritică
e.      axo-neuronală
 
12.                         Veziculele sinaptice sunt dispuse:
a.      numai în butonii terminali ai dendritelor
b.     numai în butonii terminali ai axonilor
c.     în butonii terminali ai axonilor şi dendritelor
d.     în componenţa postsinaptică
e.      în mitocondriile celulare
 
13.                         Suportul anatomic al actului reflex este:
a.      arcul reflex
b.     sinapsa
c.     mediatorul chimic
d.     fanta sinaptică
e.      potenţialul de acţiune
 
14. Reflexele monosinaptice:
a. se mai numesc şi osteotendinoase
b. sunt reflexe de flexie
c. se mai numesc şi nociceptive
d. arcul reflex are un singur neuron intercalar
e. arcul reflex are mai mulţi neuroni intercalari
 
15. Care dintre următoarele reflexe nu se închid în bulbul rahidian:
a. tuse
b. strănut
c. clipire
d. deglutiţie
e. vomă
 
16.                         Reflexul de orientare a capului în funcţie de sursa de lumină se închide în:
a.      mezencefal
b.     punte
c.     bulb
d.     măduva spinării
e.      arhicerebel
 
17.                         Formaţiunea cea mai veche a cerebelului se numeşte:
a.      arhicerebel
b.     neocerebel
c.     hipocerebel
d.     paleocerebel
e.      epicerebel
 
18.                         Lezarea arhicerebelului determină:
a.      pierderea echilibrului
b.     pierderea preciziei mişcărilor
c.     tulburări de vedere
d.     tulburări de deglutiţie
e.      scăderea tonusului muscular
 
19.                         Extirparea paleocerebelului determină:
a.      creşterea tonusului muscular
b.     pierderea echilibrului
c.     este incompatibilă cu viaţa
d.     tulburări de mers
e.      astazie
 
20.                         Diminuarea capacităţii de efort se numeşte:
a.      astazie
b.     atonie
c.     astenie
d.     anosmie
e.      apatie
 
21.                         Reflexele necondiţionate:
a.      sunt înnăscute
b.     sunt temporare
c.     sunt individuale
d.     se formează pe baza celor condiţionate
e.      sunt variabile
 
22.                         Procesul de transformare a inhibiţiei în excitaţie şi invers, se numeşte:
a.      reflex condiţionat
b.     dinamică corticală
c.     reflex necondiţionat
d.     reflex monosinaptic
e.      reflex vegetativ
 
23.                         Care dintre următoarele tracturi nu face parte dintre fasciculele ascendente:
a.      spinotalamic anterior
b.     spinotalamic lateral
c.     tectospinal
d.     spinobulbar
e.      spinocerebelos direct
 
24.                         Motilitatea voluntară:
a.      este condusă prin fasciculele corticospinale
b.     are originea în trunchiul cerebral
c.     este condusă pe căi extrapiramidale
d.     se mai numeşte şi motilitate automată
e.      este condusă pe fasciculele rubrospinale
 
25.                         Cerebelul este conectat la trunchiul cerebral prin:
a.      trei perechi de pedunculi cerebeloşi
b.     două perechi de pedunculi cerebrali
c.     trei perechi de pedunculi cerebrali
d.     trei perechi de fascicule spinobulbare
e.      trei perechi de fascicule spinocerebeloase
 
26.                         Care dintre următorii nervi spinali se distribuie metameric:
a.      cervicali
b.     toracali
c.     lombari
d.     sacraţi
e.      coccigieni
 
27.                         Zonele tegumentului inervate de perechile de nervi spinali se
      numesc:
a.      dermatoame
b.     plăci motorii
c.     plexuri cervicale
d.     plexuri brahiale
e.      ganglioni spinali
 
28.                         Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la nervii spinali nu
      este corectă:
a.      rădăcina posterioară este senzitivă
b.     rădăcina anterioară este motorie
c.     trunchiul nervului spinal este mixt
d.     fibrele somato-motorii trimit impulsuri musculaturii scheletice
e.      fibrele viscero-motorii trimit impulsuri receptorilor tegumentari
 
 
29.                         Următoarele perechi de nervi cranieni sunt micşti, cu excepţia:
a.      perechea III
b.     perechea V
c.     perechea VII
d.     perechea IX
e.      perechea X
 
30. Perechea I de nervi cranieni conduce excitaţia de la:
a. mucoasa olfactivă
b. retina
c. organul Corti
d. urechea internă
e. cohlee
 
31. Nervii cranieni micşti sunt alcătuiţi:
a. numai din fibre visceromotorii
b. numai din fibre viscerosenzitive
c. numai din fibre somato senzitive şi somatomotorii
d. numai din fibre somatomotorii
e. din fibre somatosenzitive, somatomotorii, viscerosenzitive şi visceromotorii
 
32.                         Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la nervii cranieni
       motori  nu este adevărată:
a. sunt alcătuiţi numai din fibre motorii
b. determină motilitatea voluntară la nivelul capului
c. determină motilitatea voluntară la nivelul musculaturii netede
d. reprezintă axoni ai neuronilor din nucleii motori ai trunchiului cerebral
e. sunt perechile: III, IV, VI, XI, XII
 
33.             Muşchii limbii sunt inervaţi de către nervii:
a. optici
b. trohleari
c. hipogloşi
d. faciali
e. trigemeni
 
34.             Care dintre următoarele afirmaţii nu este corectă:
a. receptorii gustativi sunt receptori de contact
b. receptorii olfactivi sunt receptori de distanţă
c. receptorii tactili sunt receptori de contact
d. receptorii auditivi sunt receptori de contact
e. după natura excitantului receptorii se clasifică în: mecanoreceptori, termoreceptori, algoreceptori, chemoreceptori şi receptori electromagnetici
 
35.                         Potenţialul de receptor apare numai dacă excitantul atinge 
      următoarele praguri, cu o excepţie, identificaţi-o:
a. prag de excitare
b. prag de timp
c. prag de conductibilitate
d. prag de suprafaţă
e. prag de diferenţiere
 
36.             Care dintre următorii stimuli nu excită mecanoreceptorii:
a. modificarea concentraţiei unor substanţe
b. atingerea
c. presiunea
d. distensia
e. lovirea
 
37.             Segmentul receptor al analizatorului vizual este:
a. retina
b. cristalinul
c. corneea
d. corpul vitros
e. rodopsina
 
38.             Primul neuron al căii optice este reprezentat de:
a. celulele bipolare din retină
b. celulele multipolare din retină
c. celulele bipolare din tractul optic
d. celulele multipolare din tractul optic
e. celulele bipolare din nervii optici
 
39.             Care afirmaţie legată de celulele cu conuri nu este adevărată:
a.      au rol în vederea diurnă
b.     predomină în pata galbenă
c.     asigură vederea la lumină slabă
d.     au rol în perceperea culorilor
e.      pigmentul fotosensibil este iodopsina
 
40.             Celulele cu bastonaşe:
a. se găsesc numai în fovea centralis
b. pigmentul fotosensibil este rodopsina
c. asigură vederea culorilor
d. predomină în pata galbenă (macula lutea)
e. au rol în vederea diurnă
 
41.             Segmentul central al analizatorului vizual este localizat în lobii:
a.      occipitali
b.     parietali
c.     frontali
d.     temporali
e.      cerebeloşi
 
42.             Care dintre următoarele medii nu face parte din aparatul optic:
a. corneea transparentă
b. corneea apoasă
c. umoarea apoasă
d. cristalinul
e. corpul vitros
 
43.       Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la cristalin nu este corectă:
a.      este bogat vascularizat
b.     este o lentilă biconvexă
c.     este transparent
d.     este situat în spatele irisului
e.      este învelit de cristaloidă
 
44.             Imaginea formată pe retină este:
a.      reală, mai mică şi răsturnată
b.     reală, mai mare şi răsturnată
c.     virtuală, mai mică şi răsturnată
d.     virtuală, mai mare şi răsturnată
e.      reală, mai mică şi normal poziţionată
 
45.       Care dintre următoarele procese nu se petrec la trecerea de la lumină la întuneric:
a.      adaptarea durează 30-40 minute
b.     se realizează reflex prin acţiunea muşchilor circulari
c.     se resintetizează pigmenţii
d.     scade pragul de excitabilitate al celulelor fotoreceptoare
e.      scade pragul de excitabilitate al celulelor cu conuri şi cu
     bastonaşe
 
 
46.       Care dintre următoarele procese nu este implicat în acomodarea la distanţă:
a.      muşchiul ciliar circular este relaxat
b.     muşchii radiari sunt tensionaţi
c.     ligamentul suspensor este relaxat
d.     cristalinul se aplatizează
e.      convexitatea anterioară a cristalinului se micşorează
 
47.             Lipsa cărei vitamine determină apariţia hemeralopiei:
a.      vitamina A
b.     vitamina C
c.     vitaminele complexului B
d.     vitamina D
e.      vitamina E
 
48.             Receptorul auditiv este:
a. organul Corti
b. cohleea
c. columela
d. membrana Reissner
e. canalul spiral
 
49.                         Cele două rampe, vestibulară şi timpanică ale canalului spiral, comunică între ele prin:
a.      columela
b.     helicotrema
c.     cohlee
d.     organ Corti
e.      membrana Reissner
 
50.       Axonii neuronilor din ganglionul Corti intră în alcătuirea nervului cranian:
a.      VI
b.     VII
c.     III
d.     VIII
e.      II
 
51.             Sistemul de oscioare din urechea medie este format din:
a.      ciocan, nicovală şi scăriţă
b.     ciocan, scăriţă şi fereastra rotundă
c.     ciocan, nicovală şi canale semicirculare
d.     scăriţă, nicovală şi canale semicirculare
e.      ciocan, scăriţă şi columela
 
52.       Care dintre următoarele afirmaţii despre fiziologia analizatorului auditiv nu este corectă:
a.      membrana bazilară de la baza melcului vibrează la frecvenţe
     înalte
b.     la frecvenţe joase vibrează membrana bazilară de la vârf
c.     amplitudinea vibraţiei creste odată cu reducerea
     intensităţii stimulului
d.     urechea umană percepe sunete între 0 şi 140 dB
e.      pragul auditiv măsurat în decibeli este zero
 
53.             Segmentul central al analizatorului cutanat este localizat în:
a.      girusul precentral din lobul parietal
b.     girusul postcentral din lobul parietal
c.     girusul precentral din lobul frontal
d.     girusul postcentral din lobul frontal
e.      lobul prefrontal
 
54.Care dintre următorii corpusculi nu fac parte din
      mecanoreceptori:
a. Meissner
b. Merkel
c. Krause
d. Golgi
e. Ruffini
 
55. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la funcţiile pielii nu este corectă:
a. de protecţie faţă de agenţi externi
b. de excreţie prin glandele pilorice
c. de termoreglare
d. de depozitare a lipidelor
e. organ de simt
 
56. Sensibilitatea tactilă fină:
a. se mai numeşte epicritică sau de atingere
b. este determinată de apăsare
c. este mai redusă în zonele păroase, buze şi pulpa degetelor
d. receptorii specifici sunt situaţi în profunzimea tegumentului
e. receptorii specifici sunt corpusculii Vater-Pacini
 
 
57. Care dintre următoarele afirmaţii este corectă:
a. sensibilitatea termică este neuniformă pe suprafaţa
    tegumentului
b. receptorii pentru cald sunt mai numeroşi decât pentru rece
c. intensitatea senzaţiei nu depinde de mărimea suprafeţei
  excitate
d. receptori specifici pentru rece sunt corpusculii Meissner
e. receptorii specifici pentru cald sunt corpusculii Merkel
 
58. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la segmentul receptor al analizatorului gustativ nu este adevărată:
a. segmentul receptor este reprezentat de mugurii gustativi
b. mugurii gustativi sunt răspândiţi în întreaga mucoasă
  bucofaringiană şi în mucoasa linguală
c. într-un mugure gustativ există 5-20 celule senzoriale fără
    cili
d. în mucoasa linguală mugurii se grupează în papile gustative
e. papilele gustative pot fi circumvalate, fungiforme sau foliate
 
59. Deutoneuronii căilor de conducere a analizatorului gustativ se află în:
a. bulb
b. punte
c. talamus
d. corpi geniculaţi
e. hipotalamus
 
60. Cea mai mare sensibilitate a receptorilor gustativi se manifestă pentru substanţele:
a. amare
b. dulci
c. acre
d. sărate
e. insipide
 
61. Segmentul receptor al analizatorului olfactiv este constituit din:
a. chemoreceptori
b. presoreceptori
c. mecanoreceptori
d. termoreceptori
e. algoreceptori
 
 
62. Axonii neuronilor olfactivi pătrund în cutia craniană prin:
a. lama ciuruită a etmoidului
b. cornetele superioare
c. stânca temporalului
d. fosele nazale
e. cornetele mijlocii
 
63. Care dintre următorii factori nu influenţează intensitatea senzaţiei olfactive:
a. umiditatea mucoasei olfactive
b. gradul de solubilitate a particulelor în lichidul care acoperă
    mucoasa
c. vârsta
d. sexul
e. starea fiziologică
 
64. Care dinte următoarele structuri sunt glande endocrine temporare:
a. placenta
b. pancreasul
c. suprarenalele
d. hipofiza
e. tiroida
 
65. Care dintre următoarele glande endocrine se află în abdomen:
a. suprarenalele
b. epifiza
c. tiroida
d. paratiroidele
e. hipofiza
 
66. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la glanda hipofiză este incorectă:
a. se mai numeşte şi glanda pituitară
b. este localizata în şaua turcească
c. este formata din trei lobi
d. lobul posterior se mai numeşte şi adenohipofiza
e. este legata de hipotalamus prin tija pituitară
 
67. Adenohipofiza secretă:
a. hormonul somatotrop
b. ocitocină
c. calcitonină
d. melatonină
e. adrenalină
 
68. Care dintre următorii hormoni nu este secretat de adenohipofiză:
a. hormonul tireotrop
b. hormonii gonadotropi
c. hormonul luteinizant
d. hormonul antidiuretic
e. prolactină
 
69. Care dintre afirmaţiile legate de glanda tiroidă, nu este corectă:
a. este cea mai mare glandă endocrină
b. este aşezată în partea anterioară a gatului
c. este alcătuită din doi lobi şi un istm
d. este bogat vascularizată
e. este slab inervată
 
70. Hormonii tiroidieni determină:
a. reducerea metabolismului bazal
b. inhibă lipoliza
c. determină hipoglicemie
d. reduc oxidările celulare
e. stimulează activitatea gonadelor
 
71. Hipofuncţia tiroidiană la copii determină:
a. nanism tiroidian
b. mixedem
c. acromegalie
d. boala Basedow- Graves
e. tetanie
 
72. Extirparea paratiroidelor determină:
a. tetanie
b. nanism
c. mixedem
d. guşa endemică
e. diabet insipid
 
73. Glucagonul:
a. este secretat de pancreas şi de duoden
b. determină hipoglicemie
c. intensifică glicogenoliza musculară
d. reduce lipoliza
e. intensifică utilizarea celulară a glucozei
 
74. Glanda pineală secretă:
a. glucagon
b. melanină
c. melatonină
d. serotonină
e. prolactină
 
75. Care dintre următoarele glande cu secreţie internă involuează după pubertate:
a. pancreasul
b. timusul
c. hipofiza
d. tiroida
e. suprarenalele
 
76. Principalul hormon androgen este:
a. testosteronul
b. progesteronul
c. prolactina
d. ocitocina
e. parathormonul
 
77. Progesteronul este secretat de către:
a. corpul galben al ovarului
b. celulele foliculare ale ovarului
c. glandele mamare
d. neurohipofiza
e. adenohipofiza
 
78. Care dintre următoarele oase ale neurocraniului sunt oase perechi:
a. frontal
b. temporal
c. occipital
d. etmoid
e. sphenoid
 
79. Care dintre următoarele oase nu intră în alcătuirea viscerocraniului:
a. maxilar
b. mandibula
c. frontal
d. nasal
e. lacrimal
 
80. Creşterea în grosime a osului:
a. se realizează prin activitatea periostului
b. începe după încetarea creşterii în lungime
c. se face pe seama cartilajului articular
d. se face pe seama cartilajului de creştere
e. se încheie după vârsta de 30 ani
 
81. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la muşchii scheletici nu este adevărată:
a. sunt componentele active ale sistemului locomotor
b. sunt muşchi striaţi involuntari
c. menţin poziţia corpului
d. asigură deplasarea
e. se contractă la comanda directă a sistemului nervos central
 
82. Care dintre următorii muşchi nu fac parte dintre muşchii capului:
a. muşchii mimicii
b. orbicularul buzelor
c. muşchii hioidieni
d. muşchii maseteri
e. muşchii temporali
 
83. Muşchii toracelui sunt:
a. pectorali, dinţaţi, intercostali, diafragma
b. trapez, marele dorsal
c. drept abdominal şi oblici
d. pectorali şi oblici
e. trapez, intercostali şi marele dorsal
 
84. Care dintre următorii muşchi nu intră în alcătuirea muşchilor membrului superior:
a. croitor
b. deltoid
c. biceps brahial
d. pronatori ai antebraţului
e. triceps brahial
 
 
85. Contracţia izotonică:
a. este contracţia în care muşchiul îşi modifică lungimea
b. se modifica tensiunea muşchiului
c. este caracteristică musculaturii posturale
d. nu se produce lucru mecanic
e. nu se produce mişcare
 
86. Care afirmaţie referitoare la fibrele musculare striate nu este corectă:
a. sunt celule alungite
b. au contracţie voluntară rapidă
c. lungimea lor este cuprinsă între 1mm – 12 cm
d. sunt alcătuite din sarcolema, sarcoplasma şi nucleu central
e. diametrul este de 20-100Å
 
87. Placa motorie are ca mediator chimic:
a. acetilcolina
b. noradrenalina
c. adrenalina
d. serotonina
e. melatonina
 
88. Care dintre afirmaţiile referitoare la forţa musculară este adevărată:
a. forţa unui muşchi depinde de suprafaţa de secţiune a
    fibrelor sale
b. muşchii lungi dezvoltă o forţă mai mică decât cei scurţi
c. cu cât suprafaţa de secţiune a muşchiului este mai mare cu
    atât forţa este mai mică
d. forţa musculară variază invers proporţional cu suprafaţa de
    secţiune a fibrelor sale
e. forţa de contracţie creşte în efortul prelungit
 
89. Starea de contracţie permanentă dar parţială a musculaturii se numeşte:
a. tonus muscular
b. secusă
c. contracţie tetanică incompletă
d. contracţie tetanică completă
e. secusă incompletă
 
90. Organitele specifice fibrei musculare sunt:
a. sarcolema
b. sarcoplasma
c. miofibrilele
d. mitocondriile
e. sarcomerul
 
91. Intestinul gros este alcătuit din următoarele segmente, mai puţin
      unul, identificaţi-l:
a. jejun
b. rect
c. colon descendent
d. colon sigmoid
e. colon transvers
 
92. Care dintre următoarele glande nu face parte din glandele anexe
     ale tubului digestiv:
a. parotide
b. paratiroide
c. ficat
d. pancreas
e. glande sublinguale
 
93. Care dintre următoarele enzime nu se găseşte în sucul pancreatic:
a. tripsina
b. chimotripsina
c. pepsina
d. elastaza
e. amilaza pancreatica
 
94. Mecanismele active ale absorbţiei intestinale:
a. se fac cu consum de energie
b. constau în difuziunea substanţelor pe baza gradientului de concentraţie
c. se realizează prin trecerea substanţelor de la presiune osmotică mică la presiune osmotică mare
d. constau în pinocitoză
e. se realizează prin trecerea substanţelor de la o concentraţie mare la o concentraţie mică
 
95. Care dintre următoarele afirmaţii legate de procesele de fermentaţie din intestinal gros, nu este corectă:
a. au loc în prima parte a intestinului gros
b. se datorează florei bacteriene aerobe care acţionează asupra glucidelor nedigerabile
c. în urma lor rezultă amoniac care se absoarbe în sânge
d. flora bacteriană aerobă este formată în principal de bacili coli şi lactici
e. flora de fermentaţie sintetizează unele vitamine B şi vitamina K
 
96. Grupa de sânge AII se caracterizează prin:
a. aglutinine alfa şi beta în plasmă, fără aglutinogeni pe hematii
b. aglutinina beta şi aglutinogen A
c. aglutinina alfa şi aglutinogen B
d. aglutinina alfa şi aglutinogen A
e. aglutinina beta şi aglutinogen B
 
97. Imunitatea artificială pasivă se realizează prin:
a. administrarea de săruri ce conţin anticorpi gata formaţi
b. administrarea de vaccinuri
c. laptele matern
d. transmitere ereditară
e. prin îmbolnăvire
 
98. Anticorpii specifici sunt sintetizaţi de către:
a. limfocite
b. macrofage
c. leucocite
d. fagocite
e. neutrofile
 
99. Cele două vene cave, superioară şi inferioară se deschid în:
a. atriul drept
b. atriul stâng şi respectiv atriul drept
c. ventriculul drept
d. ventriculul stâng
e. atriul stâng
 
100. Care dintre următorii factori nu determină accelerarea ritmului cardiac
a. căldura
b. sistemul nervos simpatic
c. adrenalina
d. acetilcolina
e. noradrenalina
 
101. Care dintre afirmaţiile următoare, despre forţa de contracţie a miocardului nu este corectă:
a. forţa de contracţie este mai mare în ventricule decât în atrii
b. forţa de contracţie este mai mare în ventriculul stâng
c. contracţiile miocardului se numesc sistole
d. relaxările se numesc diastole
e. miocardul necesită o cantitate mare de oxigen deoarece
   “datoria de oxigen este mare”
 
102. Factorii care determină întoarcerea sângelui la inimă prin sistemul venos, sunt:
a. activitatea de pompă a inimii
b. “presa ” abdominală în expir
c. contracţiile musculaturii netede a membrelor superioare
d. valvulele venoase în cazul venelor situate deasupra nivelului
    inimii
e. gravitaţia pentru venele situate sub nivelul inimii
 
103. Splina îndeplineşte următoarele funcţii, mai puţin una, identificaţi-o:
a. funcţia de apărare
b. digestie
c. hematopoieza
d. hemoliza hematiilor
e. hemoliza trombocitelor
 
104. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la inspiraţie nu este adevărată:
a. este un act motor activ
b. se realizează prin creşterea presiunii în interiorul plămânilor
c. plămânii se dilată pasiv
d. aerul atmosferic pătrunde în plămâni datorită diferenţei de presiune
e. se realizează prin contracţia muşchilor respiratori
 
105. Frecvenţa mişcărilor respiratorii în stare de repaus, la bărbat este de:
a. 40 resp/min
b. 16 resp/min
c. 60 resp/min
d. 80 resp/min
e. 100 resp/min
 
106. Măsurarea volumelor respiratorii se realizează cu ajutorul:
a. pneumografului
b. arteriografului
c. angiografului
d. spirometrului
e. tensiometrului
 
107. Cele trei etape ale schimburilor gazoase respiratorii sunt:
a. pulmonară, arterială şi capilară
b. pulmonară, arterială şi venoasă
c. pulmonară, arterială şi capilară
d. pulmonară, sangvină şi celulară
e. pulmonară, venoasă şi capilară
 
108. Oxigenarea sângelui la nivelul capilarelor alveolare se numeşte:
a. hematoza
b. hematemeza
c. hemoliza
d. hematocrit
e. hemocromatoza
 
109. Formarea şi disocierea hemoglobinei depind de următorii factori, cu o excepţie, identificaţi-o:
a. temperatura
b. umiditatea
c. pH-ul mediului intern
d. prezenţa sau absenţa unor electroliţi
e. forma liberă a O2
 
110. Unitatea morfo-funcţională a rinichiului este:
a. nefronul
b. piramida Malpighi
c. glomerulul renal
d. neurinimul
e. tubul urinifer
 
111. Secreţia tubulară se desfăşoară la nivelul:
a. tubilor contorţi distali
b. tubilor contorţi proximali
c. tubilor contorţi distali şi proximali
d. papilei renale
e. capsulei Bawman
 
112. Care dintre următoarele structuri nu face parte din căile urinare:
a. calice mic
b. calice mari
c. glomerul renal
d. uretere
e. uretra
 
113. Forma finală de transport şi de utilizare a glucidelor este:
a. glucoza
b. glicogenul
c. glicemia
d. glucagon
e. glicerol
 
114. In urma digestiei lipidelor rezultă:
a. glicerol şi acizi graşi
b. glicerol şi aminoacizi
c. glucoza şi acizi graşi
d. glicogen şi acizi graşi
e. glicogen şi glicerina
 
115. Legăturile dintre aminoacizi se numesc legături:
a. peptidice
b. pepsinice
c. peptidazice
d. pepsinogenice
e. peptice
 
116. Cuplarea aminoacizilor în proteine specifice are loc în:
a. ribozomi
b. centrozom
c. aparat Golgi
d. mitocondrii
e. miofibrile
 
117. Următorii factori intensifică metabolismul energetic, cu o excepţie, identificaţi-o:
a. ingerarea de alimente
b. temperaturile scăzute
c. efortul fizic
d. hipotiroidismul
e. tiroxina
118. Centrul setei se află în:
a. hipotalamus
b. cerebel
c. mezencefal
d. bulbul rahidian
e. puntea lui Varolio
 
119. Care dintre următoarele vitamine nu este liposolubilă:
a. vitamina A
b. vitamina C
c. vitamina D
d. vitamina E
e. vitamina K
 
120.Membrana fibroasă care acoperă testiculul se numeşte:
a. albuginee
b. capsula Bawman
c. epididim
d. membrana seminală
e. membrana epidurală
 
121. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la uter nu este corectă:
a. este un organ nepereche
b. este situat anterior de vezica urinară
c. are forma de pară
d. este format din corp şi col uterin
e. este un organ musculos, cavitar
 
122.Anexele sistemului genital feminin sunt:
a. ovarele
b. glandele mamare
c. foliculii ovarieni
d. trompele uterine
e. corpul galben
 
123. Care dintre următoarele fascicule nu aparţin căilor motilităţii
         involuntare:
a. tectospinale
b. olivospinale
c. corticospinale
d. vestibulospinale
e. reticulospinale
124.Care dintre următoarele combinaţii caracterizează nou născutul
        normal de sex feminine:
a. (22+X) + (22+X)
b. (22+0) + (22+X)
c. (22+X) + (22+Y)
d. (22+0) + (22+Y)
e. (22+Y) + (22+Y)