Vizitatori

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterAstazi53
mod_vvisit_counterLuna curenta3324
mod_vvisit_counterLuna trecuta4095
mod_vvisit_counterTotal615694

We have: 15 guests online
Ip-ul tau: 54.80.183.100
 , 
Astazi: Mai 25, 2018

Facultatea de Educatie Fizica si Sport Galati

Conditii admitere cetateni Republica Moldova si Etniei RRomilor

Condițiile speciale de înscriere și de admitere ale candidaților din Republica Moldova și ale candidaților aparținând etniei rromilor - 2017 (Anexa 5)

 

1. CANDIDAŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

1.1. Candidații moldoveni care au domiciliul stabil în Republica Moldova și/sau cetățenie română, absolvenți ai liceelor din România, pot participa la concursul de admitere pe locurile bugetate alocate special pentru ei, precum și pe locurile cu taxă.

1.2. Candidații moldoveni care au domiciliul stabil în Republica Moldova, absolvenți ai liceelor din Republica Moldova, pot participa la concursul de admitere numai pe locurile cu taxă.
1.3. Candidații moldoveni care au domiciliul stabil în România, absolvenți ai liceelor din Republica Moldova, pot participa la concursul de admitere pe locurile bugetate și pe locurile cu taxă.
1.4. Candidații moldoveni care au domiciliul stabil în România, absolvenți ai liceelor din România, pot participa la concursul de admitere pe locurile bugetate și pe locurile cu taxă.
1.5. Candidații moldoveni vor prezenta la înscriere următoarele acte:
- cerere tip de înscriere;
- diploma de bacalaureat, în original. Pentru absolvenții de liceu din promoția 2017 este valabilă și adeverința tip de promovare a examenului de bacalaureat (în original), cu precizarea mediei la examenul de bacalaureat și a notelor obținute la probele susținute, eliberată de liceu, cu semnătura directorului și ștampilă rotundă.
- foaia matricolă, în original;
- certificat de naștere, în copie (după caz, se va prezenta copia tradusă și autentificată la notariat pentru cel întocmit în grafie chirilică);
- copie simplă după buletinul de identitate (și după paginile cu mutația) și pașaport – se vor prezenta și originalele actelor, pentru conformitate și autentificare la ghișeul de înscriere;
- adeverința medicală tip, în original;
- declarație pe proprie răspundere că nu are buletin/carte de identitate românească (copie legalizată);
Toate copiile necesare pentru dosarul de înscriere la admitere se certifică „conform cu originalul” de către persoana desemnată, din cadrul comisiei de admitere, care are atribuții în acest sens.
Candidații de la punctul 1.3. vor prezenta la înscriere și un atestat de recunoaștere a studiilor eliberat de direcția de specialitate din cadrul M.E.N.
1.6. Înscrierile pentru candidații moldoveni se fac la Sediul Central al Universității, Direcția Generală Secretariat, camera 89, în perioadele cuprinse în Anexa 4.1.
1.7. Candidații trebuie să susțină probele și testele prevăzute în Anexele 1.1 și 1.2.
1.8. Candidații de la punctul 1.1. vor fi admiși în limita locurilor alocate special acestei categorii pe baza mediei obținute la concurs, la unul dintre programele de studiu pentru care au optat.
Locurile rămase disponibile după sesiunea de admitere din iulie vor fi scoase la concurs în sesiunea din septembrie.
Dacă și după sesiunea din septembrie rămân locuri neocupate, acestea vor fi raportate la M.E.N. ca fiind disponibile.
1.9. Candidații de la punctele 1.1. și 1.2. vor depune un singur dosar și vor achita o singură taxă indiferent de numărul de domenii la care se înscriu.

 

2.CANDIDAȚII RROMI

2.1. Candidații aparținând etniei rromilor pot participa la concursul de admitere pe aceleași liste cu restul candidaților, pe locurile bugetate alocate special pentru ei, precum și pe locurile cu taxă.
2.2. Înscrierea se va face conform Metodologiei de Admitere din 2017, pe facultăți, în aceleași locații destinate înscrierilor pentru restul candidaților.
2.3. La înscriere, aceștia vor prezenta, pe lângă actele prevăzute la cap. 3, art. 3.4 din Metodologia de Admitere 2017, și recomandare scrisă din partea președintelui unei organizații civice, culturale sau politice a rromilor, legal constituite, prin care se atestă apartenența lor la comunitatea rromilor. Această adeverință va fi vizată de Biroul Județean pentru rromi de pe lângă Instituția Prefectului Județului Galați.
2.4. Candidații rromi vor fi admiși în ordinea mediilor și în limita locurilor repartizate, cu condiția ca media de concurs să fie mai mare decât 5 (cinci).
2.5. Dacă în sesiunea din iulie numărul candidaților admiși este mai mic decât numărul locurilor bugetate repartizate, locurile rămase libere se vor scoate la concurs în sesiunea din luna septembrie.

Ultima actualizare (Miercuri, 03 Mai 2017 07:53)